Filek, Bartłomiej. 2013. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Katowicach Z Dnia 7 Października 2011 r., II AKa 366 11”. Ius Novum 7 (1). Warszawa, Poland:199-209. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/206.