Kosonoga, Jacek. 2013. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego We Wrocławiu Z Dnia 31 Maja 2010 r., II AKa 103 10”. Ius Novum 7 (1). Warszawa, Poland:192-98. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/205.