Buonocore, Cosima. 2013. „Usługi Publiczne świadczone W Interesie Gospodarczym: Między Liberalizacją a Ochroną Interesu Publicznego”. Ius Novum 7 (1). Warszawa, Poland:179-91. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/204.