Sadowski, Piotr. 2013. „Imigracja Do Zjednoczonego Królestwa Po II Wojnie światowej W świetle Zmian Brytyjskiego Prawa O Cudzoziemcach”. Ius Novum 7 (1). Warszawa, Poland:163-78. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/203.