Stefański, Ryszard. 2013. „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego W Zakresie Prawa Karnego Materialnego Za 2012 R”. Ius Novum 7 (1). Warszawa, Poland:125-62. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/202.