Szałowski, Ryszard. 2013. „Ochrona Informacji Niejawnych a Prawo dostępu Do Informacji Publicznej”. Ius Novum 7 (1). Warszawa, Poland:108-24. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/201.