Sekuła-Leleno, Małgorzata. 2023. „Przedstawienie Do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu Zagadnienia Prawnego budzącego poważne wątpliwości W postępowaniu Cywilnym ”. Ius Novum 17 (2). Warszawa, Poland:140-57. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1370.