Tużnik, Marta Roma. 2023. „Postępowanie Mandatowe W świetle Projektowanych Zmian W Kodeksie Karnym Skarbowym”. Ius Novum 17 (2). Warszawa, Poland:63-74. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1366.