Walencik, Dariusz. 2023. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Maja 2022 r., Sygn. Akt III OSK 2273 21”. Ius Novum 17 (1). Warszawa, Poland:130-44. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.8/d.walencik.