Hrynicki, Wojciech M. 2023. „Przyczyny uzasadniające niezałatwienie W Terminie Sprawy Administracyjnej ”. Ius Novum 17 (1). Warszawa, Poland:76-92. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki.