Borski, Maciej. 2023. „Wsparcie Gospodarstw Domowych W związku Ze Zmianą Standardu Nadawania Naziemnej Telewizji Cyfrowej – próba Oceny przyjętych rozwiązań Normatywnych ”. Ius Novum 17 (1). Warszawa, Poland:54-75. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski.