Poniatowski, Piotr. 2023. „Odpowiedzialność Karna Za Uwolnienie (się) Osoby Prawnie Pozbawionej wolności W Prawie Niemieckim, Szwajcarskim, Austriackim I W Prawie Księstwa Liechtenstein ”. Ius Novum 17 (1). Warszawa, Poland:40-53. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski.