Kąkol, Cezary. 2022. „Nowe ujęcie przesłanek Pozbawienia Praw Publicznych W Kodeksie Karnym Z 1997 R”. Ius Novum 16 (4). Warszawa, Poland:7-22. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1333.