Rzewuska, Magdalena. 2022. „Przysposobienie Osoby pełnoletniej – Postulaty De Lege Ferenda”. Ius Novum 16 (3). Warszawa, Poland:45-62. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.25/m.rzewuska.