Kulesza, Cezary. 2022. „Niedopuszczalność Dowodu Z Prowokacji Policyjnej W Procesie amerykańskim I Niemieckim W świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego USA I ETPCz”. Ius Novum 16 (2). Warszawa, Poland:39-56. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.12/c.kulesza.