Rogalski, Maciej, i Przemysław Szustakiewicz. 2022. „POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”. Ius Novum 16 (1). Warszawa, Poland:59-82. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.4/m.rogalski/p.szustakiewicz.