Balcarek, Szymon. 2022. „KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO”. Ius Novum 16 (1). Warszawa, Poland:45-58. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.3/s.balcarek.