Jasiuk, Ewa, i Roman Wosiek. 2022. „CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE”. Ius Novum 16 (1). Warszawa, Poland:27-44. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.2/e.jasiuk/r.wosiek.