Kasprzyk, Piotr. 2021. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Listopada 2020 r., Sygn. Akt II OSK 1987 20”. Ius Novum 15 (2). Warszawa, Poland:141-51. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.18/p.kasprzyk.