Szustakiewicz, Przemysław. 2021. „Tajemnica przedsiębiorcy a Tajemnica przedsiębiorstwa W Sprawach Z Zakresu dostępu Do Informacji Publicznej”. Ius Novum 15 (2). Warszawa, Poland:41-50. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz.