Kruk, Maria. 2021. „Siła I słabość Konstytucji RP Z 17 Marca 1921 R. : Rozważania W 100-Lecie Uchwalenia Polskiej Konstytucji Marcowej”. Ius Novum 15 (2). Warszawa, Poland:5-24. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk.