Tkaczyk-Rymanowska, Katarzyna. 2021. „Refleksje Na Temat Art. 62 Ustawy O przeciwdziałaniu Narkomanii Na Tle Karnoprawnym I Konstytucyjnym”. Ius Novum 15 (1). Warszawa, Poland:47-66. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.03/k.tkaczyk-rymanowska.