Sosik, Robert. 2020. „Proporcjonalność wartości dóbr a Zasada współmierności Obrony Koniecznej W Polskim Prawie Karnym”. Ius Novum 14 (4). Warszawa, Poland:66-79. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.37/r.sosik.