Karpiuk , Mirosław. 2016. „Tereny zamknięte Ze względu Na obronność I bezpieczeństwo państwa Ustanawiane Przez Organy Administracji rządowej”. Ius Novum 10 (4). Warszawa, Poland:196-207. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1176.