Dąbrowski, Łukasz D. 2016. „Zastosowanie Art. 321 k.p.c. W Sprawach odwołań Od Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Ius Novum 10 (4). Warszawa, Poland:157-69. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1174.