Kosonoga-Zygmunt, Julia. 2016. „Orzekanie Kar Nieizolacyjnych Zamiast Kary Pozbawienia wolności (art. 37a k.K.)”. Ius Novum 10 (4). Warszawa, Poland:133-43. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1171.