Gil, Damian. 2016. „Prawo Do Obrony W świetle Ostatnich Nowelizacji Kodeksu postępowania Karnego – Zagadnienia Wybrane”. Ius Novum 10 (4). Warszawa, Poland:120-32. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1169.