Bożena. 2016. „Skuteczność Prawa Do Skargi Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Toku postępowania Karnego Oraz W Warunkach Izolacji więziennej ”. Ius Novum 10 (4). Warszawa, Poland:62-65. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1164.