Remigiusz. 2016. „Prawo niesprzeczności Jako Istota Tzw. Znamion Negatywnych Typu Czynu Zabronionego Pod Groźbą Kary (uwagi Na Marginesie Art. 192 § 1 k.K. )”. Ius Novum 10 (3). Warszawa, Poland:121-35. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1148.