Tomasz. 2016. „Treść I Elementy kształtujące Karę Ograniczenia wolności”. Ius Novum 10 (3). Warszawa, Poland:64-76. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1144.