Tóthová, Marta. 2020. „Pozycja głowy państwa W Procesie Realizacji Posiadanego upoważnienia Do Mianowania”. Ius Novum 14 (1). Warszawa, Poland:17-34. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova.