Czerwińska, Dorota. 2020. „Uwzględnienie Prawnie Chronionych interesów Pokrzywdzonego Jako Cel Procesu Karnego W świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Ius Novum 14 (1). Warszawa, Poland:79-94. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.04/d.czerwinska.