Sobota, Marcin, i Bartosz Jawecki. 2019. „Prawne Aspekty Procedury określenia opłaty Za usługi Wodne W Nowym Prawie Wodnym”. Ius Novum 13 (4). Warszawa, Poland:114–134. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki.