Błoński, Mieczysław. 2019. „Prawne I Ekonomiczne Aspekty Systemu Ochrony Zdrowia We Francji I W Wielkiej Brytanii”. Ius Novum 13 (3). Warszawa, Poland:134-53. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.34/m.blonski.