NOWAKOWSKI, M. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r. sygn. akt K 33/12. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 9, n. 4, p. 154-168, 2015. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/412. Acesso em: 23 apr. 2021.