DĄBROWSKI, R. Ustalanie stanu faktycznego w procesie cywilnym w świetle zmian obowiązujących od dnia 3 maja 2012 roku na przykładzie art. 207 k.p.c. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 9, n. 4, p. 118-133, 2015. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/409. Acesso em: 23 apr. 2021.