WĄSEK-WIADEREK, Małgorzata. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego "kreujących" środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 9, n. 3, p. 31–55, 2015. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403. Acesso em: 18 kwi. 2024.