SEKUŁA-LELENO, Małgorzata. Przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w postępowaniu cywilnym . Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 17, n. 2, p. 140–157, 2023. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1370. Acesso em: 24 lip. 2024.