WALENCIK, Dariusz. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 17, n. 1, p. 130–144, 2023. DOI: 10.26399/iusnovum.v17.1.2023.8/d.walencik. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1354. Acesso em: 21 maj. 2024.