HRYNICKI, W. M. Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej . Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 17, n. 1, p. 76-92, 2023. DOI: 10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1351. Acesso em: 29 lis. 2023.