KULESZA, C. Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 16, n. 2, p. 39-56, 2022. DOI: 10.26399/iusnovum.v16.2.2022.12/c.kulesza. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1305. Acesso em: 4 paź. 2022.