GAJDA, K. Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 15, n. 3, p. 81-104, 2021. DOI: 10.26399/iusnovum.v15.3.2021.23/k.gajda. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1250. Acesso em: 22 sty. 2022.