KRUK, Maria. Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. : Rozważania w 100-lecie uchwalenia polskiej konstytucji marcowej. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 15, n. 2, p. 5–24, 2021. DOI: 10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1233. Acesso em: 21 maj. 2024.