DĄBROWSKI, Łukasz D. Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 10, n. 4, p. 157–169, 2016. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1174. Acesso em: 29 luty. 2024.