LIDIA. Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku. Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 10, n. 3, p. 228-253, 2016. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1154. Acesso em: 4 paź. 2022.