REMIGIUSZ. Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. ). Ius Novum, Warszawa, Poland, v. 10, n. 3, p. 121–135, 2016. Disponível em: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1148. Acesso em: 17 kwi. 2024.