Stefański, R. (2017). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2016 r. Ius Novum, 11(3), 198–220. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/953