Konert, A. (2015). Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Überlingen. Ius Novum, 9(3), 70–84. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/405