Tużnik, M. (2015). Postępowanie szczególne w postepowaniu karnym skarbowym w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r. Ius Novum, 9(3), 56–69. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/404