Wąsek-Wiaderek, M. (2015). Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego "kreujących" środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych. Ius Novum, 9(3), 31–55. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403